ฉลองครบรอบ 18 ปี โรงเรียนนรีทิพย์

ฉลองครบรอบ 18 ปี โรงเรียนนรีทิพย์

14/02/2020 Off By admin

โรงเรียนนรีทิพย์ ได้จัดงาน “เฉลิมฉลองครบรอบ 18 ปี โรงเรียนนรีทิพย์” โดยได้รับเกียรติจากนางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถานบันบางกอกแดนซ์ มาเป็นประธานการเปิดงานพร้อมด้วยนางนารีพร พัฒนสิน ผู้บริหารโรงเรียน 

โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละสาขาวิชา ได้แสดงความสามารถที่ได้เรียนรู้มา และได้รับประสบการณ์การแสดงบนเวทีจริง ได้รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพร้อมทั้งรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในแต่ละสาขาวิชาขึ้นแสดงความสามารถบนเวที อาทิ บัลเลต์ ร้องเพลง กีตาร์ เปียโน และตีกลอง

    สำหรับโรงเรียนนรีทิพย์ ตั้งอยู่ภายในซอยสภ.บางละมุง เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกรทรวงศึกษาธิการ ทำการเปิดสอนกิจกรรมเสริมทั้งทางด้านวิชาการ และบันเทิง ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองมานานกว่า 18 ปี มีการสอนหลากหลายวิชาโดยแต่ละสาขาวิชาที่สอนเน้นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานและมีการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียง มีกานสอบวัดผลพร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่อายุ 3 ขวบครึ่งขี้นไป